น้ำสตอเบอร์รี่

      Shin Sen เรานำเมล็ดพันธุ์สตรอเบอร์รี่สายพันธุ์ญี่ปุ่น ซึ่งมีแหล่งเพาะปลูก และต้นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีรสชาติหวานกรอบ และขนาดผลซึ่งใหญ่กว่าสายพันธุ์ในประเทศอื่นๆ โดยเราสร้างโรงเรือนเพื่อเพาะปลูกสตรอว์เบอร์รี่ ใช้เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน โดย บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากนักลงทุนที่สนใจจากประเทศญี่ปุ่น ให้คำปรึกษาและแนะนำการเพาะปลูก จึงทำให้ได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ ราวกับส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

    เอาใจใส่ทุกขั้นตอนการเพาะปลูก ควบคุมสภาพแวดล้อมที่สำคัญต่อการเติบโตของพืชเมืองหนาว เราสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณแสงแดด ช่วยป้องกันแมลงและศัตรูพืช มลภาวะแวดล้อม แม้แต่การป้องกันน้ำฝนเจือปนลงในดินทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการเติบโตของต้นสตรอว์เบอร์รี่ ต้นกล้าทุกต้นถูกดูแลในโรงเรือนตั้งแต่ระดับอนุบาล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถเติบโตเป็นต้นสตรอว์เบอร์รี่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ ก่อนจะถูกย้ายไปปลูก เมื่อต้นกล้ามีอายุครบ 30 วัน และต้นสตรอว์เบอร์รี่ที่ปลูกในโรงเรือนระบบปิด จะเติบโตอย่างแข็งแรง และให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตลอดทั้งปี โรงเรือนแบบระบบปิดขนาดใหญ่ ต้องอาศัยระบบควบคุมการปลูกแบบอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของแปลงปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราควบคุมปริมาณแสงแดดให้เหมาะสมต่อการเติบโตของต้น สตรอว์เบอร์รี่ โดยการใช้ทั้งม่านกรองแสง และทึบแสง เปิดและปิดแบบอัตโนมัติตามช่วงเวลาของวัน
       การนำเทคโนโลยีที่สะดวก และทันสมัยมาใช้ ด้วยระบบ Evaporative Systems ไอเย็นที่ติดตั้งอยู่ใต้แปลงปลูกทุกแปลง เราจึงสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ 15 – 25 องศาเซลเซียสได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของสตรอว์เบอร์รี่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อตรวจความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ร่วมกับระบบสเปรย์ละอองน้ำ ระบบระบายอากาศ เพื่อเพิ่มหรือลดความชื้นตามความเหมาะสม Missing Fan การใช้ระบบโรงเรือนแบบปิด ที่สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืช และการควบคุมเชื้อโรคต่างๆอย่างดี ทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีใดๆ ในระหว่างขั้นตอนของการปลูก ทุกขั้นตอนของการเติบโตของสตรอว์เบอร์รี่ เราดูแลด้วยความใส่ใจ จึงทำให้สตรอว์เบอร์รี่ที่มีรสชาติดี และปลอดภัยจากสารเคมี ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
       เราคัดเลือกเหล่าฝูงผึ้ง เพื่อให้ทำหน้าที่สำคัญของการผสมเกสร เมื่อต้นสตรอว์เบอร์รี่มีอายุครบ 60 วัน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงมั่นใจได้ว่า ผลสตรอว์เบอร์รี่ที่เราปลูกจะให้ผลที่สวย และมีความหวานมากที่สุด ทุกๆผล มีขนาดใหญ่ ดูแลต้นสตรอว์เบอร์รี่อย่างดีทุกขั้นตอน โดยผู้เชี่ยวชาญลงตรวจต้นสตรอว์เบอร์รี่ในทุก ๆ วัน เพื่อให้ได้ผลผลิตตามแบบฉบับที่มาจากต้นตำรับญี่ปุ่นอย่างแท้จริง
       จากการเพาะปลูกด้วยฟาร์มของเราเอง จึงทำให้ได้ผลผลิต ที่มีคุณค่าจากวิตามิน A ที่มีส่วนช่วยในการมองเห็น และแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น วิตามิน B C E แคลเซียม ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส โพทัสเซียม อีกทั้งยังมีสานต้านอนุมูลอิสระ ผ่านกรรมวิธีในการแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ ที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกาย

สินค้า